top of page

Flowics
גראפיקה לשידור מבוססת ענן

 

צור שכבות גראפיקה לשידוד בענן לשילוב בכל הפקה.

 

צור
השתמש במבחר כלים, אבני בניה וספקי נתונים ליצירת מבחר שכבות גראפיות ומסכי גראפיקה מלאים.

התאם
עצב בעזרת פונטים, רקעים, צבעים וכל מאפיין ויזואלי אחר לקבלת תוצאות מקצועיות.

הנפש
כל אלנמט ניתן להנפשה. בחר את סוג האנימציה, תזמון והשהייה ומעברי כניסה ויציאה.

golive-11.webp

פרסם והשתמש בשידור חי

בענן או במערכת שולחנית, שלב את הגראפיקה שיצרת בכל כלי הפקדה עם תמיכה במקון אינטרנטי. שדר ל-NDI, SDI או HTML.

אינטגרציה
תמיכה במבחר פערכות הפקה מקצועיות פופולריות.
 

integrations-10.webp
bottom of page